O podjetju

 • Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo di attività sociali

  http://www.zadruge.it

  Lokacija Via della Ginnastica 72, Trieste/Trst
  O podjetju Zadružni center opravlja za Občino Trst storitev vzgoje, varstva in spremstva mladoletnih oseb s posebnimi potrebami za njihovo šolsko in zunajšolsko integracijo. Storitev šolske integracije, katere sestavni del je vzgoja, poteka v javnih šolah s slovenskim učnim jezikom vseh vrst in stopenj. *** Il Centro cooperativo svolge per il Comune di Trieste il servizio di sostegno socio-educativo-assistenziale per minori diversamente abili per l’integrazione scolastica ed extra-scolastica. Il servizio per l’integrazione scolastica, comprendente l’intervento educativo, viene erogato nelle scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena di ogni ordine e grado.


  Sprejemajo tuje dijake check_box Da
  Poletno delo cancel Ne
  Praksa check_box Da
  Projektno delo cancel Ne
  Jezik

  italijanščina c1 slovenščina c1

Razpoložljive prakse

 • tajnik/segretario  O praksi reprodukcija in arhiviranje dokumentov, telefon in korespondenca, vknjižbe / riproduzione e archiviazione di documenti, telefono e corrispondenza, prima nota obvladovanje slovenskega jezika / è necessaria la padronanza dello sloveno
  Prosta mesta poll 1
  Trajanje prakse access_time 3 tedne
 • vzgojitelj/educatore  O praksi Dijak/inja, ki se bo usposabljala ob delu, se bo urila v spremljanju učencev s posebnimi potrebami in jim nudila pomoč v okviru šolskih in pošolskih dejavnosti. Sodelovala bo v izvajanju dejavnosti za spodbujanje samostojnosti, socialnega vključevanja in razvoja spretnosti. Potrebno je znanje slovenskega jezika. Il/La tirocinante sarà inserito/a nell'attività di accompagnamento degli alunni con bisogni speciali ai quali fornirà il proprio aiuto nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Parteciperà nelle attività che mirano ad accrescere l'autonomia, l'integrazione sociale e lo sviluppo delle capacità dell'alievo/a. E' richiesta la conoscenza della lingua slovena.
  Prosta mesta poll 2
  Trajanje prakse access_time Po dogovoru, po šolskem programu...