Informazioni sull'azienda

 • Salonit Anhovo, d.d.

  https://www.salonit.si/

  Sede Anhovo 1
  Informazioni sull'azienda Salonit Anhovo sodi med najsodobnejše evropske cementarne - tako po okoljskih kriterijih kot po učinkovitosti. To nam omogočajo ekipa visoko motiviranih sodelavcev, lokacija z ustreznim surovinskim zaledjem ter uporaba sodobnih tehnoloških rešitev. Intenzivno investiramo v najsodobnejše tehnološke rešitve po načelu najboljših razpoložljivih tehnologij. Svojo odgovornost do narave in skupnosti izkazujemo s skrbno rabo virov ter udejanjanjem trajnostnega razvoja. Pri uresničevanju poslanstva nas vodijo verodostojnost, znanje, ekonomska stabilnost in finančna uspešnost ter socialna in družbena odgovornost. Dobra organizacijska klima in zdravje zaposlenih, urejeno delovno okolje, visoka organizacijska kultura in ugled ter zadovoljstvo vseh deležnikov zasedajo prva mesta seznama med vrednotami podjetja.


  Accettano studenti stranieri check_box Si
  Tirocinio estivo check_box Si
  Tirocinio check_box Si
  Lavoro su progetto cancel No

Tirocini disponibili