Piškotki

V skladu s 13. členom Zakonika o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Zakonik).

Zakaj spletno mesto inpraxi.info uporablja piškotke?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga obiskano spletno mesto, pošlje brskalniku. Spletno mesto si lahko z njim zapomni podatke o obisku ter prepozna napravo uporabnika ob vsakem ponovnem obisku. Drugi piškotki (3rd party cookies) so nastavljeni s strani drugih spletnih mest zaradi prisotnosti elementov, ki se nahajajo na strežnikih ločenih od strežnika obiskane spletne strani. Piškotki se razlikujejo glede na namen uporabe.

Sejni oziroma nujno potrebni piškotki

Sejni piškotki se uporabljajo za "posredovanje sporočil preko elektronskega komunikacijskega omrežja ali v nujno potrebnem obsegu, ki ponudniku storitve oziroma informacijski družbi omogoči izvedbo storitve zahtevane s strani uporabnika oziroma naročnika" (vir: 1. odstavek 122. člena Zakonika). Tovrstni piškotki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Uporabnikovo soglasje v tem primeru ni potrebno, vendar je kljub temu upravljalec spletnega mesta, v skladu z 13. členom Zakonika, dolžan uporabnika o tem obvestiti.

Izvedbeni piškotki

Izvedbeni piškotki omogočajo sledenje spletnega brskanje uporabnika in ustvarijo profil glede na uporabnikove izbire in iskalne navade ter na tak način omogoča uporabniku prejetje prilagojenih oglaševalskih sporočil. Tovrstni piškotki so nameščeni ob uporabnikovem soglasju prikazanem na obvestilu o piškotkih.

Ciljni piškotki

Ciljni piškotki omogočajo pravilno delovanje spletnega mesta in opravljajo statistično analizo ter zbirajo informacije v anonimni obliki. Tovrstne piškotke zagotavljajo izključno tretje osebe.

Piškotki spletnih strani tretjih oseb na spletni strani inpraxi.info

Spletne strani tretjih oseb prisotne na inpraxi.info niso zajete v pričujočem pravilniku. Spletna stran inpraxi.info se odpoveduje in zavrača karšnokoli odgovornost v zvezi spletnimi stranmi tretjih oseb in se sklicuje na pravilnike le-teh glede na uporabljeno kategorijo piškotkov in obdelavo osebnih podatkov:

- Google Analytics je spletna storitev za analitiko, ki jo zagotavlja Google Inc.;

- Google maps je storitev, ki omogoča iskanje in prikaz zemljevidov, ki jih ponuja Google Inc.;

- Informacije s strani proizvajalcev spletnih brskalnikov o tem, kako onemogočiti ali upravljati piškotke:

-        Google Chrome

-        Mozilla Firefox

-        Apple Safari

-        Microsoft Edge

Z zapiranjem obvestila o piškotkih na spletni strani inpraxi.info, se uporabnik strinja z uporabo piškotkov.

Pričujoči pravilnik o piškotkih je bil posodobljen dne 31. 7. 2019. Vse nadaljne posodobitve bodo objavljene na tej strani.