Zasebnost

Vaše osebne podatke ščitimo na podlagi UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (uredba GDPR), na podlagi Zakona o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov NN 42/2018 in drugimi veljavnimi predpisi.

V skladu z Uredbo so osebni podatki - vsi podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je bila identificirana ali jo je mogoče določiti in posameznika, katere identiteto je mogoče identificirati, neposredno ali posredno.

Nosilec pravilnika

Zadružni center za socialno dejavnost s sedežem v Trstu na naslovu Ulica Ginnastica, 72 (“družba” oziroma “nosilec”) zagotavlja, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sporočenih ali kako drugače zbranih med brskanjem po tej spletni strani.

Digitalna platforma INPRAXI zbira izključno osebne podatke, ki jih uporabnik samostojno vnese s svojo voljo. Vnos podatkov je potreben za vzpostavitev stika. Nekateri podatki se samodejno zbirajo - več si lahko preberete v razdelku o spletnih piškotkih.

Uporaba platforme INPRAXI.INFO je dovoljena samo za osebe, starejše od 15 let. Z registracijo in nadaljno uporabo platforme INPRAXI in s sprejetjem pogojev uporabe in izjave o zasebnosti - se smatra, da ste starejši od 15 let. V nasprotnem primeru takoj prenehajte z uporabo platforme INPRAXI in zapustite spletno mesto.

Obdelava osebnih podatkov, namen in pravna podlaga

Podatki, pridobljeni z dostopom do spletne strani

Računalniški sistemi in programski postopki, ki se uporabljajo za delovanje tega spletnega mesta, med svojim običajnim delovanjem pridobivajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Te podatke (kot so imena domene, IP naslov, uporabljeni operacijski sistem, vrsta naprav, ki se uporabljajo za povezavo) ne spremljajo dodatni osebni podatki in se uporabljajo za: i) pridobitev anonimnih statističnih podatkov o uporabi; ii) upravljanje zahtev glede nadzora in načina uporabe; iii) ugotovitev odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških kaznivih dejanj. Pravna podlaga, ki legitimira obdelavo tovrstnih podatkov, je med drugim tudi nujno potrebna funkcionalnost spletnega mesta z uporabniškim dostopom.

Te podatke zbiramo in obdelujemo s:

Piškotki (cookies), oznakami, web - in drugimi storitvami, kot so Google Analytics.

Te podatke hranimo neomejeno v statistične namene. Te splošne informacije delimo z analitičnimi storitvami, ki nam omogočajo analizo vedenja uporabnikov, še posebej storitve Google Analytics. S tretjimi osebami ne delimo osebnih podatkov, kot so imena, priimki, e-poštni naslovi itd., vendar samo zgornje splošne informacije za namen statistične analize vedenja uporabnikov in obiskovalcev.

Določbe o varstvu osebnih podatkov glede uporabe Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Pooblaščenec za obdelavo je na spletno stran integriral komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije), ki je orodje za analizo spletnih strani.  Analiza spletne strani pomeni pridobivanje, zbiranje in obdelovanje podatkov o obnašanju njenih uporabnikov s pomočjo piškotkov. Informacije, pridobljene na ta način, se prenesejo na strežnik ponudnika spletne strani, kjer se shranijo. Uporabnik to lahko prepreči z ustrezno nastavitvijo svojega spletnega brskalnika.

S komponento Google-Analytics upravlja družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Pooblaščenec za obdelavo pri spletni analizi, ki jo izvaja preko Google Analytics, uporablja končnico "_gat._anonymizeIp", s pomočjo katere Google skrajša in anonimizira IP-naslov internetnega priključka uporabnika, pod pogojem, da je naša spletna stran priklicana v državah članicah EU ali drugih državah, ki so podpisnice sporazuma EGP.

S pomočjo piškotkov se shranijo podatki, vezani na posameznega uporabnika, kot so npr. čas obiska spletne strani, kraj od koder je bila stran obiskana ter pogostost priklica. Vsakokrat, ko nek uporabnik obišče našo spletno stran, se podatki o njem, vključno z IP-naslovom njegovega internetnega priključka, prenesejo na Google v ZDA, ki jih tam tudi shrani. Podatke, pridobljene s tehničnim postopkom Google lahko posreduje tretjim osebam. Obdelava podatkov poteka na podlagi zakonskih določitev, in sicer v skladu z 3. odstavkom 96. člena ZTel ter odstavkom 1 lit a 6. člena (soglasje) in/ali f (upravičen interes) GDPR.

Podatki, ki jih uporabnik spletnega mesta poda prostovoljno

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje prek registracijskih obrazcev platforme INPRAXI zajemajo tri vrste uporabnikov, ki ob tem, ko ustvarijo uporabniški račun, podajo osebne podatke. Te informacije vključujejo vaše ime, priimek, elektronski naslov, včasih telefonsko številko, poštni naslov, in če je potrebno, spol in datum rojstva.

Podatke hranimo predvsem zato, da svojim uporabnikom omogočimo funkcionalno uporabo spletne strani INPRAXI ter da odgovorimo morebitnim zahtevam dejanskim uporabnikom. Z registracijo uporabniškega računa na platformo INPRAXI in oddanim soglasjem v obliki označbe strinjanja na začetni strani, se uporabnik z obdelavo osebnih podatkov strinja.

Pravna podlaga, ki upravičuje obdelavo podatkov, je sprejem politike zasebnosti s prostovoljno privolitvijo zadevne osebe oziroma uporabnika.

Do svojih podatkov imate pravico dostopati kadarkoli. Poleg tega lahko, če so izpolnjene določene zahteve, uveljavljate spodaj navedene pravice:

- pravico do popravka,

- pravico do izbrisa podatkov,

- pravico do omejevanja obdelave podatkov,

- pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov,

- pravico do prenosljivosti podatkov.

Vaših osebnih podatkov, ki se zbirajo ob tem, ko ustvarite uporabniški račun ne prenašamo neposredno tretjim osebam – izjemoma lahko tretje osebe obdelujejo vaše podatke (beri: točka 5. pričujočega Pravilnika). Ravno tako ne integriramo komponent socialnih omrežij, kar pomeni, da nimamo usposobljenih tako imenovanih vtičnikov socialnih omrežij.

Na naši digitalni platformi smo integrirali komponento Google Analytics. Storitev Google Analytics je storitev spletne analize (beri: točka 2 pričujočega pravilnika).

Način obdelave in doba hranjenja podatkov

Zbrani podatki bodo obdelani s pomočjo elektronskih ali avtomatskih orodij, tudi računalniško in telematsko ali z ročno obdelavo, v strogi povezavi z nameni za katere so bili osebni podatki zbrani ter na način, ki zagotavlja največjo varnost. Podatki se hranijo toliko časa kot je nujno potrebno za nemoteno upravljanje ter v skladu z veljavnimi predpisi in pravnimi obveznostmi.

Poleg tega bodo vaši podatki shranjeni pod naslednjimi pogoji:

- na podlagi našega legitimnega interesa tako dolgo, dokler ne dobimo utemeljenega nasprotovanja temu od vas, ali

- na podlagi vašega soglasja, dokler ne prekličete tega soglasja.

Subjekti pooblaščeni za obdelavo, odgovorni ter posredovanje podatkov

Obdelavo zbranih podatkov opravlja notranje osebje nosilca v namene, ki so opredeljeni in odobreni v skladu s posebnimi navodili ter v skladu z veljavno zakonodajo.

V kolikor je potrebno, ter v specifične namene, lahko zbrane podatke obdelajo tretje osebe, ki imenujejo zunanje upravitelje obdelave podatkov ali pa jih, glede na posamezen primer, opredelijo kot neodvisne nosilce in sicer:

- družbe, ki pripadajo naši skupini podjetij,

- posamezniki, podjetja, združenja ali strokovna podjetja, ki nudijo pomoč in svetovanje naši družbi,

- družbe, organi, združenja, ki opravljajo storitve, ki so povezane in so uporabne za izvajanje zgoraj omenjenih namenov (tržna analiza in raziskovalne storitve, vzdrževanje računalniških sistemov).

Zbrane podatke je mogoče prenesti v tujino, in sicer v družbe, ki niso del naše skupine podjetij. To je mogoče izvesti v oblikah in metodah, ki jih predvideva veljavna zakonodaja z zagotavljeno ustrezno raven varovanja.

V vsakem primeru osebni podatki nikoli ne bodo razkriti.

Pravice zainteresirane stranke/uporabnika

Do podatkov lahko uporabniki dostopajo kadarkoli. Hkrati lahko nasprotujejo odbelavi podatkov, zahtevajo preklic, spreminjanje ali posodabljanje vseh osebnih podatkov, ki jih Zadružni center za socialno dejavnost zbira ter na tak način uveljavljajo pravico do omejitve obdelave podatkov in pravice do prenosljivosti podatkov. To uporabnik stori potom e-pošte ter pošlje e-sporočilo na naslov branko@zadruge.it.

V skladu z veljavno zakonodajo je mogoče kadar koli zahtevati umik soglasja ali vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov (Autorità di Controllo - Garante della Privacy) ob kakršnikoli nepravilni uporabi ali zlorabi osebnih podatkov.

Kako ščitimo vaše podatke?

Sprejeli smo ustrezne upravne, tehnične in fizične varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom in uporabo. Vaše podatke hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje naših storitev in za legitimne poslovne namene, razen če se z zakonom, ali odlokom, ali pravnim sporom in upravno poizvedbo od nas ne zahteva, da jih zadržimo za daljše obdobje.

Odgovorni za varstvo podatkov

Družba oziroma nosilec je imenoval osebo odgovorno za varstvo podatkov na katero se lahko obrnete preko naslova elektronske pošte branko@zadruge.it.

Zadnja posodobitev: 30. 7. 2019